Brynseng skole

Digital byggeplassoppfølging hos NCC

NCC opererer over hele verdikjeden innen utvikling og bygging av boliger, næringseiendom, industrianlegg, veier og annen infrastruktur. Selskapet har lenge forstått verdien av BIM og bruker i dag Rendra internt i et pilotprosjekt for prosjektet Brynseng skole.

Thomas Bakkan
Thomas Bakkan

– Vi bruker Rendra for digital byggeplassoppfølging og arbeidsprosesser forbundet med oppfølgingspunkter, avvik, kvalitetssikring, verifisering og kontroll av produksjonsunderlag og tegninger, sier Thomas Bakkan, teknisk prosjekteringsleder i NCC Norge.

Effektiv befaring

Selskapet bruker løsningen for oppfølging og kvalitetskontroll av underentreprenører.

– I tillegg bruker vi Rendra til oppfølging av framdrift, forbefaringer, sluttbefaringer og overtakelsesbefaringer. Løsningen brukes også til avklaringer underveis ute i produksjon for å finne ut hvordan noe skal løses og hvordan det er tenkt ut fra prosjektunderlaget, sier han.

Rendra er blitt et praktisk verktøy som hjelper selskapet gjennom hele byggeprosessen.

– Løsningen gjør at jeg slipper å gå inn til datamaskinen for å finne ut av ting. Med alt underlag tilgjengelig slipper jeg å lete etter riktige tegninger. Jeg har alle underlagene med meg ute på byggeplassen, noe som gjør at jeg jobber mer effektivt og sparer tid, sier han.

Store besparelser ved oppfølging

Bakkan tror de sparer tilsvarende en heltidsstilling med å holde et papirarkiv oppdatert og lagret riktig.

Brynseng skole
Brynseng skole

– Tidligere kunne vi budsjettere med en halv million i året på oppfølging og tegningsdistribusjonen. Det kan være store besparelser om Rendra brukes i et større omfang siden både underentreprenører og NCC internt kan skalere opp besparelsene, sier han.

– Med Rendra slipper man å klippe bilde inn i et dokument, beskrive avviket formelt og laste det manuelt opp slik det ble gjort tidligere. Besparelsene kan multipliseres med antallet som bruker programmet, sier Bakkan.

– Rendra har bedre filtreringsfunksjoner og tegnings- og produksjonstegningshåndtering enn andre løsninger. I tillegg er Rendra også mye raskere og enklere å bruke til å laste opp nye tegninger. Andre løsninger kan bruke veldig lang tid på å oppdatere en IFC-fil. Rendra er veldig rask og skaper bedre flyt og effektivitet i prosjektene, sier han.

Reduserer sannsynligheten for feil

Bakkan ser store fordeler med en felles løsning hvor prosjekteringsunderlaget og tegninger fra alle fag er samlet på ett sted.

– Rendra støtter hele produksjonen siden man effektivt får samlet alt av prosjekteringsunderlag i en løsning. Det er en del jobb å sortere underlaget, men når man først har gjort det er det enkelt å bygge videre når det kommer nytt underlag. På den måten får man brukt det direkte i produksjonen, sier han.

Med oppfølgingen direkte på byggeplassen løser selskapet problemer raskere og reduserer risiko for å bygge feil.

– Det største fordelen er at vi redusere byggefeil og løser tverrfaglige problemer raskere siden vi har tilgang på tegningene til alle fag, sier Bakkan.

Posted in BIM

Legg igjen en kommentar