Backe Entreprenør tar BIM til byggeplassen med Rendra

Backe ønsker å benytte BIM på byggeplassen for å hente ut større gevinster fra sitt arbeid med digitalisering.

– Etter gode brukeropplevelser og erfaringer med bruk av Rendra fra HSV Sykehjem og andre prosjekter ønsker vi nå å legge til rette for at alle prosjekter kan ta i bruk Rendra i produksjon, sier Cato Hoel, kategorisjef BIM i Backe Entreprenør.

Hoel har tidligere jobbet som arkitekt og har solid erfaring fra prosjekteringsarbeid og bruk av avanserte BIM-modeller. Nå har han ansvaret for digitalisering i Backe og ønsker å gjøre det enkelt å komme i gang med BIM på byggeplassen. Selskapet har derfor valgt å inngå en rammeavtale med Rendra om bruk av løsningen.

BIM i hele verdikjeden

Hoel ble ansatt i Backe for to år siden for å bidra til at entreprenøren tar steget inn i digitaliseringens tidsalder. Han bruker derfor mye tid på å teste ut ny teknologi og er en pådriver for innovasjon i selskapet.

– Bruk av BIM er allerede godt implementert i prosjekteringsfasen. Nå er målet å bruke BIM i hele verdikjeden. Slike endringer kan være vanskelige med mange mennesker involvert. Derfor er tilgang på en enkel og brukervennlig løsning en forutsetning for å engasjere hele organisasjonen, sier Hoel.

Bygger kompetanse

Hoel mener at stadig mer avansert teknologi vil stille større krav til kompetanse i byggenæringen.

– I fremtiden vil vi se økt bruk av roboter og annen automasjon. Nå må vi bygge infrastruktur og digital kompetanse hos de som jobber ute på byggeplassene. Det er her vi produserer verdiene og skaper positive bunnlinjer. Ved å velge noe som er enkelt og nyttig på byggeplassen får vi økt verdiskapning i dag. Samtidig blir vi bedre forberedt på det som kommer i fremtiden, sier Hoel.

Fokus på samhandling

Samhandling mellom de ulike fasene i byggeprosjektene er et satsningsområde for Backe.

– Mye av verdiskapningen skjer på byggeplassen og det er viktig å jobbe med teknologi som knytter prosjektering og produksjon sammen. Det å bygge mindre feil første gang er en forutsetning for kostnadsbesparelser i et konsern som Backe, sier Hoel.

Hoel kjenner godt til utfordringene på byggeplassen og mener det brukes for mye tid på å lete etter oppdatert beslutningsinformasjon.

– Med Rendra O legger vi til rette for avviksinnhenting i en tidlig fase. Dette gjør at vi kan rette opp eventuelle feil i prosjekteringsgrunnlaget veldig raskt. Når både prosjekterende og de på byggeplassen har tilgang til samme løsning i sanntid utveksles kunnskap og erfaringer enklere og mer naturlig, sier han.

Involverer brukerne på byggeplassen

Daglig leder i Rendra, Kristin Omholt-Jensen, er godt fornøyd med samarbeidet med Backe Entreprenør.

– Vi har nå mange prosjekter for Backe og brukerne er veldig aktive og involverer seg i produktutviklingen. Vi jobber tett med brukerne og setter stor pris på innspill basert på erfaringer fra byggeplassen, sier hun.

Omholt-Jensen mener en slik måte å jobbe på gjør at de involverte i byggeprosjektene blir hørt og engasjerer seg på en konstruktiv måte.

– Det er mange som har satt sine fingeravtrykk på Rendra, sier en fornøyd Omholt-Jensen.

Artikkelen er også publisert på Bygg.no.

Posted in BIM

Legg igjen en kommentar