Om oss

Vår ambisjon er å bli «folke-BIMen»

Rendra O er den BIM-softwaren som de ute på plassen ønsker å bruke og som gjør at alle i et byggeprosjekt i alle faser virkelig jobber effektivt sammen!

Med Rendra O skal alle føle at de mestrer de digitale endringene, at de får mer tid til å jobbe operativt og at man bruker mindre tid på dokumentasjon og administrasjon !

Vi har fokus på brukervennlighet, på å involvere våre kundene i vår produktutvikling og på opplæring og god support!  

Rett og slett med Rendra O på lomma for alle i et prosjekt - jobber man mer effektivt! 

Historien bak Rendra 

Det hele startet under et buildingSmart-arrangement i januar 2012, byggebransjen selv etterlyste en funksjonell åpen BIM-løsning som skulle være lett å forstå for dem som jobber operativt ute på byggeplassen og som skulle være tilgjengelig også på mobile enheter og kunne brukes på alle typer byggeprosjekter.

Bruk av BIM-programvare kommer til å endre måten byggebransjen jobber på. Derfor er det viktig at det finnes BIM løsninger som også inkluderer de som jobber operativt. I vår produktutvikling bruker vi derfor mye tid ute på byggeplassene og vi jobber tett med våre brukere og våre kunder. Vi intervjuer beslutningstakere og brukere, vi observerer og filmer og vi får mange og gode tilbakemeldinger, ideer og kommentarer underveis. Vi har laget skisser og mock-ups, vi har brukertestet og gjort forbedringer.  Vi har organisert workshops og arbeidet skulder til skulder med folk på byggeplassene mens vi har utviklet Rendra O. Vi har forsøkt å kombinere et godt brukergrensesnitt, et standard Saas produkt med edge streaming teknologi, skyløsninger og web kode.

Vi har kun ett mål: Å utviklet en svært brukervennlig og intuitiv mobil BIM-løsning som oppleves som nyttig og hvor du får gode arbeidsprosesser og store kostnadsbesparelser som bonus!

Hvem er vi?

Når du jobber sammen med Rendra-teamet vil du få en følelse av kunnskap, passion og god oppfølgning! Vi ønsker at alle som tar i bruk BIM software skal føle at de mestrer!

Vi er et team på ni personer med forskjellig bakgrunn og med ulik kunnskap. Teamet består av industridesignere, BIM-teknikere, programvareutviklere, markedsførings- og salgspersonell – en blanding av erfaring og ungt. Noen av våre utviklere har omfattende erfaring fra programvareutvikling, visualisering og 3D-teknologi fra andre næringer.

Kristin Omholt-Jensen er med-eier og daglig leder. Hun er utdannet siviløkonom fra BI, har en master i Verdiskapende styrearbeid og er utdannet lærer. Kristin har ledererfaring fra flere bedrifter og større prosjekter. Hun har jobbet mange år som selvstendig konsulent og har erfaring fra eiendomsutvikling, forretningsutvikling, forskningsarbeid og entreprenørskap. Hennes fagområde er ledelse, strategi, konseptutvikling, salg og markedsføring. Kristin brenner for formidling og anvendelse av ny teknologi og spesielt bruk av BIM. Kristin er også aktivt involvert i i-Sea AS og er styremedlem i buildingSMART Norge.

Ole Kristian Kvarsvik er med-eier og leder vår produktutvikling. Ole Kristian er utdannet sivilingeniør og har studerte byggfag ved NTNU. Han har lang erfaring fra arbeid med å utvikle de åpne standardene, anvendelse av BIM og digital samhandling hos Statsbygg og dRofus. Ole Kristian brenner for effektive dataprosesser, digital samhandling han har fokus på hvordan og hvorfor man skal holde modellen i live. Han leder i dag produktutviklingen i Rendra og sitter som leder av teknisk gruppe i buildingSMART Norge og er delegat til teknisk gruppe og Standards Committee i buildingSMART International.

Pål-Robert Engnæs er vår tekniske leder. Pål-Robert er utdannet sivilingeniør ved NTNU i computer engineering. Pål-Robert var medeier og gründer av SIM (System in motion) som ble kjøpt av Sense Intellifield og solgt videre til Kongsberg Gruppen hvor han han var i 8 år. Pål-Robert er i tillegg til å være teknisk leder også full-stack utvikler. Han er en erfaren utvikler med solid erfaring fra 3D software, IT arkitektur og backend arbeid. Pål-Robert er en skikkelig teknologi nerd, og brenner for mulighetene IoT, VR, AR og robotisering kan gjøre for samfunnet vårt.

Vi har organisert produktutviklingen i et tverrfaglig scrumteam. Scrum-konseptet er et iterativt og inkrementelt, smidig rammeverk for programvareutvikling for håndtering av produktutvikling. Vi jobber i 2 ukers sprinter, og avslutter annenhver fredag med en sprint demo. Deretter er det solid testing og QA før vi slipper forbedringer ut til våre kundeprosjekter.

 

Vi er digitale handlingspersoner og glødende opptatt av å vise frem alle mulighetene BIM vil skape for byggebransjen. Vi bidrar derfor gjerne med vår kompetanse og hjelper prosjekter med å komme igang, vise frem muligheter og utarbeide gode digitale dataflytprosesser.

- Vi har hjulpet buildingSmart Norge med å utarbeide bSN-guiden, en veiledning som hjelper med å stille krav til en BIM-leveranse av en BIM modell slik at det blir en nyttig BIM modell som tilfredsstiller formålet.

- Vi har hjulpet DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) å vise frem mulighetene BIM skaper for eksisterende bygg.

- Vi har bistått Avinor og Vestfold Sykehuset med å mappe opp behov og utarbeide gode dataflytprosesser.

Våre eiere 

Selskapet er eiet av en solid finansiell og industriell investor og nøkkelansatte. Største eier er Eli Sævareid, grunnlegger og eier av Trygge Barnehager AS, en av de største kjedene av private barnehager i Norge. Trygge Barnehager AS ble etablert i 1987 og har spesialisert seg på å prosjektere, bygge og etablere nøkkelferdige barnehager. I dag eier og driver de mer enn 160 barnehager i mer enn 80 kommuner i Norge. Eli er glødende opptatt av å effektivisere byggebransjen. Hun har selv vært entreprenør og vet hva som kreves for å bygge opp et solid selskap fra grunnen.

Hovedkontoret vårt ligger på Lysaker rett utenfor Oslo, men vi har også et representasjonskontor i København. Vi er også representert ved Pro-Consult AS, http://pro-consult.as, som har kontor i Ringtunveien 5, 1712 Grålum.

Du er alltid velkommen til å besøke innom oss ved et av våre kontorer for å lære mer om oss og hva du kan bruke Rendra O til!