Meld fra om avvik og spørsmål knyttet til prosjekteringsgrunnlaget slik at du unngår å bygge feil

Vær i forkant med spørsmål, avvik og unngå "følge feil"

Hvem er bedre til å melde fra om avvik og gi innspill til forbedringer enn de som jobber ute på plassen?

Ta bilder, beskriv situasjonen og send til prosjekteringsgruppen.

Dersom prosjekteringsgrunnlag besluttes oppdatert, får du tilgang på oppdatert materiale med en gang det er publisert.

Slik unngår du å bygge feil og du reduserer tiden på å vente på tilbakemeldinger.


Bruk BIM modellen til ulike formål

I en BIM modell kan du ta med brukerne av bygget på digital omvisning før bygget er påbegynt.


Med digitale spor og solid "as-built" dokumentasjon" linket direkte til en 3D BIM modell og digitale tegninger får du overlevert digital FDV dokumentasjon løpende etterhvert som  jobben blir gjort og godkjent. 


Å holde prosjekt modellen oppdatert fra "as design" til "as built" er enkelt i Rendra O.

Samhandling i sanntid

Jobb i sanntid med teamet ditt, uansett i prosjekteringsfasen, byggefasen eller i drift.

 

Lag et avvik og del med en gruppe når du går befaring, slik at de kan rette opp og rapportere tilbake med digital dokumentasjon.

 

Kommenter og godkjenn og knytt denne dokumentasjonen til bygget, rommet eller objektet.

 

For deg som jobber operativt: få løpende oppdatert digital "arbeidsinstruks" på hva du skal gjøre.


Digitalisert livssyklus


Ved å benytte Rendra O i prosjekteringsfasen bygger du et digitalt spor med solid dokumentasjons- og informasjonsdeling. 


Byggherren oppnår et digitalt livssyklus-fokus og entreprenøren kan forberede, planlegge og gjennomføre mer effektivt.


Det blir også enkelt å finne igjen dokumentasjon når dere går befaring i forbindelse med reklasmasjoner og garantier etter at bygget er overlevert. 

«Me benyttar Rendra O i detaljprosjektet for å få eit enkelt brukargrensesnitt i møte med brukarane. Dette gjer det enklare for dei som skal inn i bygget å få ein følelse av dimensjonane i rommene. Me benyttar også Rendra O i byggherres prosjektgruppemøter som eit alternativ til Solibri. Fordelen her er at det er webbasert og me treng ikkje lasta ned ekstra hjelpeprogram for BIM-visning.»

Kristian Brandseth
Overingeniør, Haukeland universitetssjukehus