Hold BIM-modellen i live

Ved å benytte Rendra O gjennom hele prosjektet dokumenterer du «as built»/«som-bygget» direkte fra byggeplass og fra de som utfører vedlkeholdet av bygget.

Dokumenter «as-built dokumentasjon»

direkte i BIM-modellen

Gi inn i prosjektet ditt fra telefonen eller på nettbrettet ditt.

Ta bilder av jobben du akkurat har utført og plasser det på riktig objekt og rom i 3D BIM-modellen.

Send det til den som skal sjekke ut og godkjenne og få "ok eller beskjed om å utbedre" i sanntid.

Lag digital FDV dokumentasjon, fra plassen og der du har gjort jobben.

 

“Da har vi all dokumentasjon som er lovpålagt i forbindelse med dette arbeidet – direkte plassert på riktig posisjon i BIMen”

Markus Berget
Anleggsleder, Caverion Trondheim

“Nå har vi faktisk 100% KS på alt som er gjort per dags dato. Det er rett og slett fantastisk.”

Markus Berget
Anleggsleder, Caverion Trondheim

“Jeg har en veldig god følelse for hva det er som faktisk har blitt utført av arbeid på bygget. Det vil si at jeg har mulighet til å gjengi prosentvis fremdrift på en enda bedre måte – på grunn av at vi tar KSen fortløpende.”

Markus Berget
Anleggsleder, Caverion Trondheim

Rendra O – det sporbare arkivet

BIM modellen kan tjene som et sporbart arkiv for bygningen fra "fra vugge til grav".

Digital overlevering til byggherre slik at byggherre kan få informasjon over i sitt FDV system digitalt eller om han vil, kan han fortsette med Rendra O for drift og vedlikehold også.

Om entreprenøren fortsetter med Rendra O etter at bygget er overlevert, kan han enkelt finne dokumentasjon på hva som er gjort og godkjent, når man går garantirunder og reklamasjoner 2 eller 5 år, etter at prosjektet er overlevert.


Få dokumentasjon på det du har bestilt

Sjekk om du har fått det du bestilte.


Du kan ta ut rapporter i pdf, Excel og BCF format. Enkel digital eksport av dokumentasjon inn i dine drifts og vedlikeholds systemer.


En drifter kan bygge opp drifts og vedlikeholds dokumentasjon mens bygget oppføres og kan begynne planlegging av vedlikehold og drift effektivt før bygget er ferdig.

Som-bygget-dokumentasjon

Det er unødvendig å punche inn samme informasjon flere ganger. Rendra O er god på "overgangene": mellom prosjektering til bygging og fra bygging til drift og vedlikehold.

 

Bruker du Rendra O i prosjektering av bygget lager du digitale spor fra "vugge til grav" for et byggeprosjekt.


Ved å oppdatere BIM modellen underveis i bygging, legge til stedfestet bildedokumentasjon på utført jobb, og fortsette å høste inn digital info fra de som utfører vedlikehold av bygget og dets systemer, har du all informasjon om bygget på lomma.

Sporbart livstids-arkiv og vedlikeholdsrunder

Gi byggeieren et samlet, fullstendig og digital sporbar "as-built" dokumentasjon -knyttet dirkete opp mot objekter, rom og 3D BIMen.

 

Slik får han et godt sporbart arkiv for drift, vedlikehold og omprosjektering.


Verdifullt for offentlige byggherrer, for de som har ansvar for drift og vedlikehold og for de som siden skal omprosjektere.

Case 1: Sjekker BIM modellen mot "as-built" på byggeplass:

Case 2: Sender TFM-kode fra byggeplass til arkitekt: